Būsiet mīļi gaidīti š.g. 1.septembrī 10:30 Vaiņodes internātpamatskolā!

Afisa

Jaunu audzēkņu uzņemšana

Vaiņodes internātpamatskola uzņem audzēkņus


 

           Līdzās Pirmsskolas izglītības programmai (kods 01011111), Pamatizglītības programmai (kods 21011111) un Speciālās pamatizglītības programmām (kods 21015611, 21015811), Vaiņodes internātpamatskola 2016./2017. mācību gadā atver jaunu izglītības programmu „Pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) profesionāli orientētu virzienu programmu” (kods 23014111), kas piedāvā iespēju padziļināti apgūt mācību priekšmetu „Mājturība un tehnoloģijas”, paaugstinot izglītojamo konkurētspēju un motivāciju tālākās profesionālās izglītības apguvē kādā no arodvidusskolām.

            Joprojām piedāvājam īpašu iespēju 2016./2017. mācību gadā neklātienē mācīties 7., 8. un 9. klasē, iegūstot pamatizglītību (kods 23011113). Programma paredzēta tiem, kuri dažādu apstākļu dēļ pārtraukuši mācības un nav ieguvuši pamatizglītību. Piedāvājumam nav vecuma ierobežojuma!

 


Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 


• vecāku iesniegums;
• bērna dzimšanas apliecības kopija;
• izziņa par trūcīgās ģimenes statusu;
• izziņa par dzīvesvietu;
• ja bērns sāk mācīties 1. klasē: bērnudārza izziņa par izietu pirmsskolas
apmācību un bērna veselības karte Nr. 026/u.

Joprojām internātskolas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas, tāpēc pašvaldības un ģimenes neuzņemas finansiālas saistības, ievietojot bērnus internātpamatskolā.
Visiem audzēkņiem tiek piedāvāts labiekārtots internāts (2 – 4 vietīgas istabiņas).
Audzēkņu uzņemšanā priekšroka tiek dota ģimenēm ar trūcīgās ģimenes statusu.
Dokumentu pieņemšana līdz 31. augustam.

Iepriekš sazinoties, aicinām klātienē iepazīties ar skolu un saņemt papildus informāciju mājas lapā www.visk.lv, tālr.: 63464567, 63464542, 29228885.
 

GAIDĀM JŪS!

Ugunsdzēsēju viesošanās skolā.

20.05
  1. maijā ciemos pie internātpamatskolas audzēkņiem bija ieradušies Vaiņodes brīvpratigo ugunsdzēseju komandas pārstavji ar savu tehniku. Bērni apskatīja ugunsdzēseju tehniku un ekipējumu. Skolēni darbojās ar ugunsdzēsēju šļūteni un stobru, runjāja pa ugunsdzēsēju automašīnas skaļruni, piemērija ugunsdzesēju ķiveri. Pasākuma noslēgumā ugunsdzēsejiem tika uzdāvināta skolēnu gatavota kolāža ar zīmetām un krāsotām ugunsdzēsēju automašīnām un novēlējumu ugunsdzēsējiem.  Ugunsdzēseju viesošanās.

Internātpamatskolas kauss florbolā.

Uzvaretaji2

9.maijā, Vaiņodes multifunkcionālajā sporta laukumā norisinājās Vaiņodes internātpamatskolas kausa izcīņa florbolā. Turnīrā piedalījās četras komandas – Gramzdas pamatskolas, Nīgrandes pamatskolas, Vaiņodes vidusskolas un Vaiņodes internātpamatskolas komandas. Savā pirmajā spēlē internātpamatskolas komanda tikās ar Gramzdas pamatskolas komandu un izcīnīja pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 14:1. Otrajā internātskolas komandas spēlē tika pieveikta Nīgrandes pamatskolas komanda ar rezultātu 14:2. Izšķirošajā spēlē par turnīra uzvarētāja titulu, bija jāsacenšas ar Vaiņodes viduskolas komandu. Līdzīgā spēlē uzvara tika izcīnīta pašās spēle beigās ar rezultātu 6:4. Internātpamatskolas komandā spēlēja : Artis Gedaiķis, Artis Piternieks, Ingars Pučinskis, Rimants Endruška, Aleksis Krišāns, Krists – Kristers Siksna, Raimonds Ratiniks un Dairis Rērihs.

Vietu sadalījums :  1. Vaiņodes internātpamatskola

2. Vaiņodes vidusskola

3.  Nīgrandes pamatskola

4. Gramzdas pamatskola.

Turnīra uzvarētāji.     Godalgoto vietu ieguvēji.

Atbalstam Liepājas hokeja komandu!

Hokeja atbalsts

Sveicināti, Liepājas hokejisti! Mēs ar Jums ļoti lepojamies! Vēlam sportisku veiksmi un spēku rītdienas un pārējās spēlēs! Ar interesi sekojam Jūsu spēlēm un turam īkšķus! Lai mūsu izveidotā „ Īkšķu turētāju” kolāža nes Jums sportisku veiksmi!

 

 

Ar cieņu- Vaiņodes internātpamatskolas saime.

Lieldienu pasākums pirmsskolā – 24.03.

Pl18

Lieldienu pasākums pirmsskolā – galerija.

Lieldienu ieskaņa skolā!

Lieldienas6

Lieldienu ieskaņa skolā – galerija

Ziemassvētki mūsu skolā.

Skola2

Ziemassvētku pasākums.

Skolas dekorācijas.

Ghetto Games viesošanās skolā.

Ghetto - Visi kopa - Copy

Bagāts ir tas, kurš savās spējās un iespējās var dalīties ar citiem un iedvesmot viņus kaut nedaudz izmainīt dzīves uztveri.
Braucieni uz Latvijas skolām uzņem apgriezienus. Vakar, 01.12.2015., Ghetto Daddy kopā ar Jāni Āri un savu komandu – filmētāju, fotogrāfu un korespondenti, devās ārpus Rīgas robežām – uz Vaiņodes internātpamatskolu.
Tika aizvadīta fizkultūras nodarbība, pēc kuras skolēni savā īpašumā ieguva ne tikai spilgto “Sprite” bumbu, bet arī jaunus draugus . Tas dod stimulu iet uz priekšu.
Mēs zinām, ka ne tikai fiziskais, bet arī emocionālais spēks un emocionālais piepildījums ir ļoti svarīgs, tapēc pēc aktivitātēm Ghetto Daddy’s stāstīja par sevi, dalījās savā pieredzē un uzsvēra to, ka mēs katrs esam pats savas laimes kalējs.
Lai šo dienu padarītu vēl motivētāku, katram dalībniekam tika uzdāvināta Kārļa Sīmaņa grāmata “Kā gūt panākumus Latvijā.” Mums visiem ir dota iespēja, tas, vai mēs to izmantojam, ir katra paša ziņā.
Ir cilvēki, kuriem dzīvē ir jāsatiek pareizie cilvēki, kuri ar saviem darbiem un rīcību var parādīt to, ka var dzīvot citādāk. Katrs mēs savu dzīvi krāsojam savās krāsās, bet ir vajadzīgi cilvēki, kas nepārtraukti pasniedz košās krāsas un, ja šos cilvēkus satiek biežāk un biežāk, tad košās krāsas sāk dominēt par tām, kas iepriekš dzīvi padarīja pelēcīgu.

Ghetto games skolā.

Skolas šaušanas sacensības.

`auaana2[1]

12.novembrī skolā notika šaušanas sacensības, šaušanā ar pneimatisko šauteni. Šaušanas sacensībās piedalījās desmit meitenes un septiņpadsmit zēnu no ceturtās līdz devītajai klasei. Meitenēm labākā šāvēja bija Emīlija Eglīte, aiz sevis atstājot Kristu Rērihu un Lindu Lauru Eglīti. Zēniem labākais šāvējs bija Artis Piternieks, otrais palika Aldis Mūrnieks, trešais Lauris Mūrnieks.

`auaana4[1]

                                                      Uz ugunslīnijas Mārtiņš.

`auaana1[1]

Artis ar skolotāju Vadimu aplūko savu rezultātu.