Uzņemšana

Vaiņodes internātpamatskola joprojām turpina darbu un uzņem audzēkņus
2017./2018. mācību gadam šādās izglītības programmās:

  • pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111, 3/4 un 5/6 gadīgo apmācība);
  • pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām (kods 21015611);
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
  • „Pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) profesionāli orientētu virzienu programma” (kods 23014111), kas piedāvā iespēju padziļināti apgūt mācību priekšmetu „Mājturība un tehnoloģijas”, paaugstinot izglītojamo konkurētspēju un motivāciju tālākās profesionālās izglītības apguvē kādā no arodvidusskolām.
  • pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programma, (kods 23011113 neklātienes apmācības forma);
  • atbalstu ģimenēm piedāvā atbalsta personāls (psihiatrs, psihologs, psihoterapeits, mūzikas terapeits, sociālais pedagogs);
  • skolā ir iespēja iesaistīties daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos.

Joprojām internātskolas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas, tāpēc pašvaldības un ģimenes neuzņemas finansiālas saistības, ievietojot bērnus internātpamatskolā.

 Visiem audzēkņiem tiek piedāvāts labiekārtots internāts (2 – 4 vietīgas istabiņas).

 Audzēkņu uzņemšanā priekšroka tiek dota ģimenēm ar trūcīgās ģimenes statusu.

Vēlam veiksmi eksāmenos!

“BarsfamilyLV” uzstāšanās Ghetto Games sezonas atklāšanas pasākumā Rīgā.

Matemātikas skolotāja Mārīte un Robots “Viltīgais”.

Speciālās programmas bērni piedalījās konkursā “Pavasara atmoda”

Skolas Lieldienu pasākums.

Speciālās izglītības programmas audzēkņu Lieldienu izstāde.

Speciālās programmas audzēkņu Lieldienu svinības.

Lieldienu apsveikums

Paldies!

Mēs, Vaiņodes internātpamatskolas skolēni un pedagogi, sakām vissirsnīgāko paldies, RIETUMU BANKAS LABDARĪBAS FONDA komandai un valdes locekļiem par dāvāto iespēju apmeklēt Lindas Leen koncertu ”Digitālā baznīca” Liepājā, koncertzālē “Lielais Dzintars”!

PALDIES!

Laurai Cimmerei,
Ingai Šīnai,
Sergejam Grodņikovam,
Romānam Mantrovam!

Kad saule silda mūsu ķermeņus un garu, arī cilvēkam šis ir īstais laiks vaļā vērties, mest nost biezos ziemas vamžus un pavērt dvēseli pretī saulei, izjust prieku un uzsākt Lielo Pateicības ceļu. Pavasarī taču ir vieglāk kļūt laimīgam, tāpēc izmanto to!

Lasot Annas Voskampas grāmatu „Tūkstoš dāvanu”, iekritu tajā ar visām četrām, autore savā brīvajā laikā, sāk rakstīt pateicību dienasgrāmatu. Respektīvi – pieraksta to, kas viņu priecē, ko mīl, kas patīk, kas uzmundrina, kas liek ciest…. Šis process atklāj ļoti pārsteidzošas lietas – pamanot vissīkāko un ikdienišķāko svētību, viņai izdodas ieraudzīt savu īsto dzīvi. Ir labi tiekties pēc sapņa, pēc mērķa, bet tikpat svarīgi būt priecīgam par to, kas jau ir. Cik labi, ka šorīt vispār esam pamodušies, turklāt laicīgi un neko nekavējam, ka mājās ir maizīte un pašu, pērnruden vārītais ievārījums, prieks, ka kopā ar saviem mīļajiem varu baudīt tasi kafijas un pārrunāt dienas notikumus, prieks, ka man līdzi ir lietussargs, ja sāk līt… Patiesībā to sauc par uzdrīkstēšanos, uzdrīkstēšanos dzīvot tieši tur, kur esi un tādam, kāds esi. Šeit un tagad. Vajag ne tikai apjaust ikdienišķos priekus, bet reizēm arī tos pierakstīt, jo labais jau ātri piemirstas, vien sliktais kā ērkšķis, ilgi dur sirdī un dažkārt visu mūžu noguļ azotē… Liekot uz papīra šīs domas un sajūtas, ir iespēja vēlreiz visu piedzīvot un sajust šo mīlestības nospiedumu… Vēl ir ļoti būtiski pateikt paldies, latviešiem jau vispār vārds „paldies” ir maģisks- pateicība Dievam, tādēļ ir vērts šo vārdu lietot vairākkārt un nekautrēties allaž pateikties- par siltu smaidu, par drauga plecu, par pirmo sniegpulkstenīšu pušķi, paldies tiem, kuri ikdienā līdzās, galu beigās- paldies par pavasara nojausmām gaisā!

Laiks līdz Lieldienām mums dots, lai mēs attīrītos ne tikai fiziski, bet galvenokārt psiholoģiski, ar izpratni pilnu iedziļināšanos līdzcilvēka pārdzīvojumos, gribētos uzsvērt- precīzu iedziļināšanos, jo mazums, ko tauta runā… Tādēļ ir vērts atvērt acis, saprast un izvērtēt, pieņemt tādu, kāds ir, nevis nosodīt, kritizēt un noliegt. Pavisam vienkārša definīcija, gluži kā ārstiem – Primum non nocere! ( tulkojot no latīņu valodas- galvenais ir nekaitēt!) Līdz ārprātam vienkārša un saprotama lieta: spēja just līdzi un gatavība palīdzēt…