Par skolu

makoni    starkis

Apraksts:
Vaiņodes internātpamatskola atrodas skaistā vietā – Vaiņodē (57 km no Liepājas, 18 km no Priekules). Tajā mācās vairāk kā 100 skolēni no dažādām Latvijas pilsētām.
Vaiņodes internātpamatskolas logo ir saules stars, kura moto ir “Vai var uzkāpt debesīs pa vienu saules staru…”

VISPĀRĒJS VAIŅODES INTERNĀTPAMATSKOLAS RAKSTUROJUMS

Vaiņodes internātpamatskola ir vispārizglītojoša mācību iestāde. Iestājoties skolā priekšroka tiek dota bērniem – bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, sociāli nelabvēlīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem.
Vaiņodes internātpamatskola piedāvā 6 izglītības programmas:
1. “Pamatizglītības programmu”
      (izgl. programmas kods 21011111),
2. “Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem”
      (izgl. programmas kods 21015611),
3. “Speciālās izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”
      (izgl. programmas kods 21015811),
4. “Pirmsskolas izglītības programmu”
      (kods 01011111, licences Nr. V – 4321, izdota 2011. gada 24. maijā), programmu apgūst 24 audzēkņi;
5. “Pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) programmu”
      (neklātienes apmācības forma) (izgl. programmas kods 23011113),
6. “Pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) profesionāli orientētā virziena programmu”
      (izgl. programmas kods 23014111),

Skolas mērķis
Kompensēt dažādu negāciju radītās sekas ģimenē un sabiedrībā, realizējot izglītības procesā tikumiskās disciplīnas, ētisko un augstāko morālo principu un dzīves prasmju kopumu, nodrošinot intelektuālu, radošu izglītības un audzināšanas vidi.

Tiek realizētas sekojošas aktivitātes:
– 2015. gadā sporta zāles grīdas seguma maiņa;
– 2014. gadā celiņa bruģēšana no skolas uz internātu;
– 2014. gadā skolas internāta ēkas siltināšana (līguma Nr. KPFI – 15.3/6);
– 2014. gadā skolas ēkas siltināšana (līguma Nr. KPFI – 15.2/255);
– 2013. gadā pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmas (neklātienes apmācības forma) veiksmīga uzsākšana;
– 2012. gadā jauna mikroautobusa iegāde;
– 2012. gadā skolas saimnieciskā angāra izbūve;
– 2011. gadā ESF projekta otrā kārta “Radošu aktivitāšuorganizēšana sociāla atstumtības riska mazināšanai”;
– 2011. gadā skolas informatizācijas projekta otrā kārta;
– 2011. gadā Konkursa “Sprīdis labākai dzīvei” ietvaros ir atvērta trenažieru zāle “Sprīdītis”;
– 2011. gadā 5-6 gadnieku izglītības programmas veiksmīga uzsākšana;
– 2010. gadā skolas informatizācijas projekta pirmā kārta – datortīkla izveide visās klasēs un kabinetos;
– 2010. gadā skolas pagalma rekonstrukcija – seguma nomaiņa un labiekārtošana;
– 2010. gadā „Baltās Klusuma” telpas izveide;
– 2010. gadā klašu un kāpņu telpu kosmētiskais remonts;
– 2009. gadā internāta ēkas kapitāla pārbūve un labiekārtošana;
– 2008. gadā SIA Latvijas finieris iekārto „Zaļo klasi”;
– 2008. gadā izremontēta un labiekārtota skolotāju istaba;
– 2008. gadā rotaļlaukuma izveide.

skolas_fasade

ATBALSTS SKOLĒNIEM

Vaiņodes internātpamatskolā pieejamas  psihoorganiskās analīzes psihoterapeites INETAS OZOLIŅAS-PESES konsultācijas.  Ineta Ozoliņa-Pese piedāvā  bērniem un viņu vecākiem individuālās sesijas. Darbā ar bērniem tiek izmantota smilšu spēles terapijas metode, kas ir neverbāla terapijas forma. Šīs metodes ietvaros,  izmantojot smiltis, ūdeni un miniatūru figūriņas, klients izveido trīsdimensionālu bildi īpaša izmēra kastē.

Smilšu spēles terapijas metode īpaši labi piemērota bērniem, jo bērniem dažkārt ir grūti izstāstīt savus pārdzīvojumus vārdos, bet smilšu kastē savus pārdzīvojumus, jūtas, vajadzības ir iespējams  paust simbolu valodā. Veidojot smilšu bildes atkal un atkal, ir iespējams  sevi   izprast un atrast izeju no dažādām situācijām. Smilšu bildes veidošana var būt gan dziedinošs, atjaunojošs, gan personības stiprinošs process.

IMG_1603  IMG_1605  IMG_1606

IMG_1612  IMG_1611

 

Ārsts – bērnu psihiatrs EVIJA SILIŅA  Vaiņodes internātpamatskolā veic bērnu psihiatrisko konsultēšanu un psihiskā stāvokļa izvērtēšanu, garastāvokļa, suicīda profilaksi, uzvedības un mācīšanās traucējumu, koriģēšanu un profilaksi. Veic skolēnu, pedagogu un vecāku izglītošanu psihiskās veselības jautājumos. Sniedz psiholoģisko atbalstu.

 IMG_1688  IMG_1689  IMG_1699

Vaiņodes internātpamatskolā bērniem ir iespēja apmeklēt individuālās un grupas mūzikas terapijas nodarbības. Nodarbības vada NORMUNDS KĀRKLIŅŠ,  maģistrs veselības aprūpē, mākslas un  mūzikas terapijā.

Mūzikas terapijas nodarbību saturs tiek veidots atbilstoši katra skolēna vajadzībām:

 • skolēna emocionālās sfēras attīstībai,
 • skolēna valodas, runas attīstībai,
 • skolēna kustību, koordinācijas attīstībai,
 • skolēna saskarsmes iemaņu attīstībai,
 • skolēna uzvedības, uzmanības, u.c. funkcionālās attīstības traucējumu mazināšanai.

 IMG_1717  IMG_1724  IMG_1736

IMG_1728  IMG_1722

Narkologs ROMĀNS GALUZA sniedz konsultācijas, diagnosticē un ārstē alkohola, narkotiku, psihoaktīvu vielu izraisītas atkarības.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Psihologs IVETA LOHANSKA veic:

 • izglītojamo psiholoģisko izpēti, t.sk. izglītojamā novērošanu mācību stundās un ārpus tām, kā arī sociālpsiholoģiskās vides izpēti;
 • izglītojamo, vecāku un pedagogu izglītošanu psiholoģijas jautājumos;
 • atbalsta sniegšanu izglītojamajiem adaptācijas procesā;
 • rakstisku atzinumu sagatavošanu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma.

1440_DSC_7406

One Response to Par skolu

 1. potenga.lv saka:

  Taču ap to 21.06. šeit kūsāja aktivitātes: bumbās, laivās,
  kinofilmās un modernajās, laikmetīgajās dejās.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *