Aktualitātes

Skolas pašvērtējums (2016) (.doc)


Mūsu zēni var! (Youtube)


Vaiņodes internātpamatskolas direktora R.Ulberta intervija (Youtube)


Rīgas Hanzas Rotari klubs tās pārstāvja Jura Jākobsona personā pasniedza mini handbola inventāru mūsu skolai. Paldies!

rotari1   rotari2


KPFI
Siltināšanas darbi finiša taisnē

Vaiņodes internātpamatskola ar gandarījuma sajūtu informē, ka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā” (līg. Nr. KPFI-15.3/6) ietvaros veicamie energoefektivitāti uzlabojošie darbi lielākoties ir pabeigti. Uz esošo brīdi skola vēl gaida projekta naudas devēja saskaņojumu ierosinātajiem grozījumiem bēniņos īstenojamos būvdarbos. Pēc saskaņojuma saņemšanas SIA “Āboltiņa būvuzņēmums „AG”” pabeigs atlikušos siltināšanas darbus, un procesā iesaistītas personas varēs veikt ēkas nodošanu ekspluatācijā. Paredzams, ka minētie procesi tiks organizēti ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas beigām jeb 2015.gada 31.janvārim.
internataremonts2 internataremonts1


KPFI
Vaiņodes internātpamatskola uzsākusi īstenot KPFI projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”.
Vaiņodes internātpamatskola 2014.gada 30. jūnijā ar SIA „Vides investīciju fonds” un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju noslēdza līgumu par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”, Nr. KPFI-15.3/6 īstenošanu.
Projekta īstenošanas vieta ir Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes novads. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 154 494,60 EUR, no kurām 83,06% jeb 128 170,60 EUR sedz Klimata pārmaiņu finanšu instruments un 16,94% jeb 26 140,26 EUR tiek segti no Vaiņodes novada domes budžeta finanšu līdzekļiem. Projekta neattiecināmās izmaksas 183,74 EUR apmērā sedz Vaiņodes novada dome no saviem finanšu līdzekļiem.
Lai samazinātu oglekļa dioksīda emisijas daudzumu Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā, projekta ietvaros ir plānots samazināt siltumenerģijas patēriņu, veicot sekojošas aktivitātes:
1) Ēku energoefektivitāti paaugstinoši renovācijas darbi;
2) Renovācijas darbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.
Projekta īstenošanas rezultātā oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs nebūs zemāks par 0,42 kgCO2/EUR gadā, savukārt siltumenerģijas patēriņš nepārsniegs 90 kWh/m2 gadā. Projekta īstenošanas laiks ir 8 mēneši.

internataremonts


KPFI
Internāta ēkas pārmaiņas

Vaiņodes internātpamatskola 2014.gada 1.jūlijā ar SIA “Āboltiņa būvuzņēmums „AG”” noslēdza būvniecības līgumu par internāta ēkas siltināšanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu ēka līdz šī gada beigām tiks renovēta, kas ļaus turpat vai 3 reizes samazināt siltumenerģijas patēriņu apkurei.
Pašreiz internātā norit aktīvi fasādes un bēniņu siltināšanas darbi.
Būvdarbi tiek organizēti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projektā
„ Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā” (līg. Nr. KPFI-15.3/6).


KPFI
Esam “nosiltināti”!
Liepājas reģiona novadu būvvalde šī gada 30.jūnijā pieņēma ekspluatācijā Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā veiktos energoefektivitātes uzlabojošos būvdarbus, kurus veica SIA “Dzintars AB”. Pateicoties būvfirmas darbinieku profesionalitātei un darba kultūrai, būvdarbi tika paveikti noteiktajos termiņos un teicamā kvalitātē.
Būvdarbi tika organizēti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēta projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā” (līg. Nr. KPFI-15.2/255) ietvaros.
skolasremonts11 skolasremonts10


KPFI
Energoefektivitāte arī Vaiņodes internātpamatskolā!

Vaiņodes internātpamatskola 2014.gada 10.martā ar SIA “Dzintars AB” noslēdza būvniecības līgumu par skolas ēkas siltināšanu. Līguma ietvaros skolas ēka līdz 2014. gada 23. jūnijam piedzīvos vizuālas pārmaiņas, kas ļaus 2,5 reizes samazināt siltumenerģijas patēriņu apkurei.
Pašreiz skolā norit aktīvi fasādes siltināšanas darbi.
Būvdarbi tiek organizēti Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā” (līg. Nr. KPFI-15.2/255).

skolasremonts1 skolasremonts2 skolasremonts2 skolasremonts4 skolasremonts6 skolasremonts5  skolasremonts9 skolasremonts8skolasremonts7


Cienījamie vecāki !

Informējam, ka skolas ēkai KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā” ietvaros no š. g. 10. marta līdz mācību gada beigām vienlaicīgi ar mācību procesu notiek skolas fasādes siltināšanas darbi, kas no drošības viedokļa liek būt īpaši piesardzīgiem. Lūdzam visus skolēnu vecākus arī mājās pārrunāt par drošības jautājumiem un iespējamajiem apdraudējumiem būvdarbu laikā.
skolasremonts


KPFI
Vaiņodes internātpamatskola īsteno KPFI projektu
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā”.

Vaiņodes internātpamatskola 2013.gada 28.novembrī ar SIA „Vides investīciju fonds” un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju noslēdza līgumu par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā”, Nr. KPFI-15.2/255 īstenošanu.
Projekta īstenošanas vieta ir Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes novads. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 130 052,94 LVL (185 048,66 EUR), no kurām 85,00% jeb 110 545,00 LVL (157 291,36 EUR) sedz Klimata pārmaiņu finanšu instruments un 15% jeb 19 507,94 LVL (27 757,30 EUR) tiek segti no Vaiņodes novada domes budžeta finanšu līdzekļiem. Projekta neattiecināmās izmaksas 2149,06 LVL (3057,84 EUR) apmērā tiek segtas no Vaiņodes novada domes finanšu līdzekļiem.
Lai samazinātu oglekļa dioksīda emisijas daudzumu Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā, projekta ietvaros ir plānots samazināt siltumenerģijas patēriņu, veicot sekojošas aktivitātes:
1)Ēku energoefektivitāti paaugstinoši renovācijas darbi;
2)Renovācijas darbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.
Projekta īstenošanas rezultātā oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs nebūs zemāks par 0,6 kgCO2/Ls gadā, savukārt siltumenerģijas patēriņš nepārsniegs 90 kWh/m2 gadā. Projekta īstenošanas laiks ir 9 mēneši.


ESfondsESav
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
ESF projekts „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai”
     Vaiņodes internātpamatskolas Ģimenes atbalsta centra „Dialogs” ir sekmīgi pabeidzis īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Radošu aktivitāšu organizēšana sociālā atstumtības riska mazināšanai” (līguma Nr. 2011/0034/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/177).
Projekta ietvaros no 2012.gada 2.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim ir noorganizētas 9 nometnes, 15 veselības dienas, 18 izglītības iestādēs vadīti vairāk kā 90 dažādi pulciņi, kuros sagatavotais ir izradīts 37 izstādēs. Nometnēs piedalījās 370 bērni un jaunieši, veselības dienās- 2114, pulciņos- 1871. Projektā kopumā ir tikuši iesaistīti 2785 bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 25 gadiem.
Centra vadība izsaka milzīgu pateicību visiem projektā iesaistītajiem, t.sk., projekta sadarbības partneriem (PII „Dzirnaviņas”, Priekules vidusskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas pamatskola, Kalētu pamatskola, Gramzdas pamatskola, Vaiņodes internātskola, Vaiņodes vidusskola, Sabiles vidusskola, Sociālās aprūpes centrs „Veģi”, PII „Annele”, Ropažu vidusskola, Zaķumuižas pamatskola, Cīravas arodvidusskola, Vaivaru pamatskola, Liepājas A. Puškina 2. vidusskola, Tukuma speciālās internātpamatskola, Priekules novada, Ropažu novada un Vaiņodes novada pašvaldības un biedrība „Skola visiem”), pedagogiem, lektoriem un projekta sadarbības iestādei Valsts izglītības attīstības aģentūrai par neatsveramo atbalstu projekta īstenošanas laikā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *