Uzņemšana


Vaiņodes internātpamatskola uzņem audzēkņus


 

           Līdzās Pirmsskolas izglītības programmai (kods 01011111), Pamatizglītības programmai (kods 21011111) un Speciālās pamatizglītības programmām (kods 21015611, 21015811), Vaiņodes internātpamatskola 2015./2016. mācību gadā atver jaunu izglītības programmu „Pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) profesionāli orientētu virzienu programmu” (kods 23014111), kas piedāvā iespēju padziļināti apgūt mācību priekšmetu „Mājturība un tehnoloģijas”, paaugstinot izglītojamo konkurētspēju un motivāciju tālākās profesionālās izglītības apguvē kādā no arodvidusskolām.

            Joprojām piedāvājam īpašu iespēju 2016./2017. mācību gadā neklātienē mācīties 7., 8. un 9. klasē, iegūstot pamatizglītību (kods 23011113). Programma paredzēta tiem, kuri dažādu apstākļu dēļ pārtraukuši mācības un nav ieguvuši pamatizglītību. Piedāvājumam nav vecuma ierobežojuma!

 


Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 


 

• vecāku iesniegums;
• bērna dzimšanas apliecības kopija;
• izziņa par trūcīgās ģimenes statusu;
• izziņa par dzīvesvietu;
• ja bērns sāk mācīties 1. klasē: bērnudārza izziņa par izietu pirmsskolas
apmācību un bērna veselības karte Nr. 026/u.

Joprojām internātskolas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas, tāpēc pašvaldības un ģimenes neuzņemas finansiālas saistības, ievietojot bērnus internātpamatskolā.
Visiem audzēkņiem tiek piedāvāts labiekārtots internāts (2 – 4 vietīgas istabiņas).
Audzēkņu uzņemšanā priekšroka tiek dota ģimenēm ar trūcīgās ģimenes statusu.
Dokumentu pieņemšana līdz 31. augustam.

Iepriekš sazinoties, aicinām klātienē iepazīties ar skolu un saņemt papildus informāciju mājas lapā www.visk.lv, tālr.: 63464567, 63464542, 29228885.
 

GAIDĀM JŪS!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *