Dialogs

dialogs

Ģimenes atbalsta centrs „Dialogs”
Adrese: Raiņa 60, Vaiņode, Vaiņodes novads, LV – 3435
Telefons: 63464460
Fakss: 63484917
e-pasts: c-dialogs@inbox.lv

 


„Mēs katrs esam vērtīgi un šodien mums tiek dota jauna iespēja būt pašiem vērtīgiem un radīt apstākļus, lai arī citi tādi būtu”.


 


Atbalsta centra mērķis ir nodrošināt mērķtiecīgu Ģimenes atbalsta centra „Dialogs” darbību, sniedzot sociālās, psiholoģiskās palīdzības un rehabilitācijas pakalpojumus ģimenēm neatkarīgi no to ienākuma līmeņa, vecuma, dzimuma, iepriekšējās dzīves pieredzes, dzīves vietas, labvēlīgā un atbalstošā vidē. Atbalsta centrā ar klientu rehabilitācijas laikā strādā sociālais darbinieks, kas ir arī gadījuma vadītājs, psihologs, mūzikas terapeits. Mācīšanās skolā šajā laikā notiek izvērtējot klienta gadījumu. Atbalsta centrā vienlaicīgi var uzturēties 4 meitenes, 4 zēni un mamma ar bērnu.


 


Klientu uzņemšanas un uzturēšanās kārtība. Gadījumi, kad klienti tiek uzņemti Atbalsta centrā:


* vardarbība ģimenē, skolā, ārpus skolas un ģimenes,
* vecāku alkoholisms,
* klaiņošana,
* apstākļos, kad klientiem tiek meklēta jauna dzīvesvieta/ ģimene.


Nepieciešamie dokumenti:


* iesniegums, no iestādes vai personas, kas ievieto,
* situācijas apraksts,
* medicīniskā izziņa AR pošu ierakstiem,
* sociālā gadījuma Apraksts
* psihologa, sociālā darbinieka atzinums, ka bērns cietis no vardarbības (ja tāds ir),
* cita būtiska informācija, kas var palīdzēt rehabilitācijai.


Līdzi ņemamo lietu saraksts:


* Skolas piederumi (rakstāmpiederumi) – mācību sezonas laikā;
* Čības (maiņas apavi centrā);
* Higiēnas piederumi (ķemme, zobu suka, zobu pasta, kabatas lakatiņš);
* Sezonai atbilstošs apģērbs, zeķes, zeķubikses;
* Apavi sportošanai, vasarā peldkostīms;
* Ārsta nozīmētie medikamenti, ja ir veselības problēmas vai jālieto regulāri medikamenti.


Uzturēšanās ilgums:


Diennakts sociālās rehabilitācijas ilgums ir 30 diennaktis (vajadzības gadījumā šis laiks ir maināms). Var tikt pagarināts, ja: * bērnam nav atrasta sociāli labvēlīga dzīvesvieta,
* nav nokārtoti nepieciešamie dokumenti par bērna ārpusģimenes aprūpi,
* cits objektīvs pamatojums.
Var tikt pārtraukts vai saīsināts, ja:
* klientam ir izteikti psihoemocionāli traucējumi, kuru rezultātā tiek apdraudēta paša vai pārējo klientu dzīvība un veselība, kādēļ ir nepieciešama citu speciālistu palīdzība.
* rehabilitācija pabeigta pirms plānotā kursa beigām.
Ja bērnam nepieciešami ilgstoši sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, viņam tiek nodrošināta iespēja dzīvot skolas internātā, apmeklēt izglītības iestādi un saņemt Atbalsta centra speciālistu konsultācijas. Atbalsta centrs slēdz vienošanos ar rehabilitācijas prasītājiem par uzdevumiem, kurus jāveic laikā, kad klients uzturēsies Ģimenes atbalsta centrā. Lai būtu labāka rehabilitācija, gadījuma risināšanā tiek iesaistīti arī vecāki vai citas klienta personas, kuras vismaz vienu reizi mēnesī rehabilitācijas ierodas uz tikšanos ar centra speciālistiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *